Bookmark and Share

La Roche Trouée (De Doorboorde Rots)

La Roche Trouée (De Doorboorde Rots)

Route Nismes-Olloy (N99)
5670   Nismes

Type d'activité:

Een groot gapend gat karakteriseert deze rotsuitloper, die logischerwijze de “Roche Trouée” wordt genoemd.   Hier is het ook het water die deze grotten en holtes in de kalkstenen ondergrond heeft gevormd.  Hierdoor hebben onze voorvaderen deze plaats als schuilplaats gebruikt.  Enkelen onder hen hebben hier verschillende voorwerpen achtergelaten, waarvan enkele dateren uit het jong-paleolithicum.  (van 20.000 tot 40.000 jaar geleden)

Meer naar het zuiden is er een gemeenschappelijk graf uit het neoliticum ontdekt, die dateert van ongeveer 4000 jaar geleden.  In het uiterste oosten hebben ze een romeinse woonplaats gevonden dat dateert van 230 tot 400 na Chr.

Ook vandaag nog vervullen de grotten een belangrijke functie, namelijk onderdak bieden aan de vleermuizen. Wat betreft de omliggende kalkgraslanden, dit zijn echte oases voor uitzoderlijke fauna en flora.

De grotten van deze rotsuitloper zijn NIET toegankelijk voor het publiek.

Vrije toegang, open het hele jaar.

Foto: JV BIRON

Prix: Gratis

Tarifs